Published: 2022-11-26

DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.949
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.958
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.959
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.960
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.961

Outage Probability and Capacity Analysis for NOMA based 5G and B5G Cellular Communication

Aditi Agrawal, Ishant Kohad, Mrunmayi Kinhikar, Dolly Tiwari, Prasheel Thakre, Sanjay Pokle
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.912
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.909
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.920

Options Trading using Artificial Neural Network and Algorithmic Trading

Rashmi Welekar, Sayandeep Ghosh, Akshay Kurve, Sudhanshu Kumar, Atharva Deshmukh
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.924
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.957
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.932
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.936
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.938
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.939

Detection of Diseases in Tomato Plant using Machine Learning

Anshul Sharma, Ashish Chandak, Aryan Khandelwal, Raunak Gandhi
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.941
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.946

Energy Aware Job Scheduling and Simulation in a Cloud Datacenter

Purushottam J Assudani, Mehvash Khan, Mukesh Kumar, Tejas Bhutada
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.950
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.930
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.964

Voice Based Authentication System for Web Applications using Machine Learning

Rakesh K Kadu, Purshottam J Assudani, Sahil Bhojane, Tanish Agrawal, Vidhi Siddhawar, Yash Kale
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.966
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.968
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.969

Smart College Campus Recruitment System

Dr. Purshottam J. Assudani, Dr. Rakesh K. Kadu, Rizwan Sheikh, Tushar Khanna
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.970
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.972

Object Detection using Speech Recognition

Chetana Thaokar, Gayatri Ladsawangikar, Tanaya Wadibhasme, Sandeep Sureka
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.974
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.896
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.901
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.902

Detection of Cloud Cover in Satellite Imagery Using Semantic Segmentation

Sanay Jaju, Mohit Sahu, Akshat Surana, Kanak Mishra, Aarti Karandikar, Dr. Avinash Agrawal
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.903
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.904
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.905

Lost + Found: The Lost Angel Investigator

Harsh Shrirame, Bhavesh Kewalramani, Daksh Kothari, Darshan Jawandhiya, Rina Damdoo
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.906

DIVVA Disaster Information Verification and Validation Application Using Machine Learning

Sameer Shekhar Mishra, Atharva Bisen, Soham Mundhada, Utkarsh Singh, Vrushali Bongirwar
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.907

Covid Security System Using IOT Monitoring System

Chandrakant Mohadikar, Rakshit Najbile, Vivek Kaushik, Yash Konghe, Deepak Khushalani, Pankaj Joshi
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.908

Employing Biomedical Signals as a Means of Biometric Identification

Janmejay Rathi, Henay Lakhwani, Somya Ramani, Vasundhara Rathod, Nachiket Kulkarni
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.910

A Machine Learning Approach for Fake News Detection

Wani H. Bisen, Anuragini Paunikar, Bharat Thakur, Anushka Garg, Khushbu Nangliya
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.913

Using Marchenko–Pastur SVD and Linear MMSE Estimation for Reducing Image Noise

Swati Rane, Lakshmappa K. Ragha, Siddalingappagouda Biradar , Vaibhav R. Pandit
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.915

ManiacNFT : An Application for NFT Marketplace

Gaurav Laud, Aishwarya Pardhi, Ajinkya Wadekar, Shounik Shukla, Varad Loya, Dr. Padma Adane, Viresh Dhawan
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.916
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.918
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.919

A Covid Outbreak Prediction using Machine Learning

Sakshi Saklani, Ashish Chandak, Purshottam J Assudani, Amrusha Rahangdale, Achal Loya
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.925

Plant leaves disease detection using Image Processing and Machine learning techniques

Pratibha Kokardekar, Aman Shah, Arjun Thakur, Prachi Shahu, Rohan Raggad, Sudhanshu Keshaowar, Vineet Pashine
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.926
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.952

Human Recognition Model Using CNN

Mridula Korde, Abhishek Joshi, Aditya Shrivastava
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.861

A Mathematical Word Problem Solver System Using Deep Learning

Rohini Joshi; Kalpak Punwatkar, Chinmay Wankhede, Parth Dhorajiya
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.928

Pneumonia detection through Image Classification Using CNN

Karan Badlani, Shreya Sawal, Mohit Nilkute, Shruti Belekar , Ajinkya Nilawar
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.931
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.935
DOI: https://doi.org/10.47164/ijngc.v13i5.917